PBS is een schoolbrede methode die zorgt voor een positief klimaat. Deze methode biedt school een kader aan om gepast gedrag te versterken (op maat van de school). Ook de leerlingenraad kan hierin meedenken. We werken met heldere gedragsverwachtingen die de leerlingen worden aangeleerd. Kortom, wat verwachten we (ten aanzien van regels en afspraken) van leerlingen en leerkrachten op school, dit wordt altijd positief verwoord.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld; ‘In de gang loop je rustig” in plaats van ‘je mag niet rennen in de gang.” Deze gedragsverwachtingen worden overal in de school visueel weergegeven.

Bij de start van het schooljaar zijn onze eerste twee weken de gouden weken en na de kerstvakantie zijn de eerste twee weken de zilveren weken.

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en een fijne sfeer.