OR

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Schakel. Ze houden zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het eindfeest en nog veel meer.
Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.  Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen. Zij vergaderen iedere tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen.

In 2007 is de OR een stichting geworden “Stichting Vrienden van OBS De Schakel”

(vacature)
Lisanne Talen
Anna Zwiggelaar
Patricia Nijkamp
Rene Gielians, Penningmeester

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school?

U kunt de OR bereiken door een mail te sturen naar schakel_or@varietas.nl