Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat de ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij onze school en de ontwikkeling van hun kind. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. De leerkrachten zijn door een goed contact beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Ook weten de ouders hierdoor waar de leerkrachten op school mee bezig zijn. Tevens voorkomen wij door een goed contact misverstanden. Vaak kunnen wij met goede ideeën van ouders heel veel doen. Hebt u dus vragen en/of opmerkingen, kom dan rustig de school binnenlopen.

Voor ons is het belangrijk hoe u over onze school denkt. Om dit voor ons duidelijk te krijgen, vragen wij u iedere twee jaar een vragenlijst in te vullen, een zgn. Oudertevredenheidspeiling. De resultaten van deze peiling stelt ons in staat om ons onderwijs nog beter in te richten. U ontvangt van ons een verslag van de resultaten.

Nieuwsbrief

Iedere week ontvangt u van ons digitaal de nieuwsbrief. Hierin staan activiteiten die we die week gaan doen en waar we in de klassen aan werken.

Klasbord app 

Onze school gebruikt voor de communicatie ook de Klasbord app. Via deze app ontvangt u berichten van school en belangrijke klas specifieke informatie over bijvoorbeeld activiteiten. We kunnen via deze app foto’s van activiteiten in de klas of uitstapjes met u delen, maar ook urgente berichten, zoals ziekte van een leerkracht of het wat later terugkomen van een schoolreisje.

De app biedt een schoolagenda op maat met alleen items die van belang zijn voor de groepen van uw kind(eren). Is er een activiteit waar we om uw medewerking vragen of waar u zich voor moet aanmelden? Via de app kunt u direct reageren of u wel of niet beschikbaar/aanwezig bent en aangeven wat uw bijdrage is.

U kunt de leerkracht rechtstreeks privéberichten sturen in uw eigen gespreksdraad waar beide ouders onderdeel van (kunnen) zijn.

Voor elk kind dat u op onze school heeft ontvangt u een brief met een koppelcode van de groepsleerkracht voor het aan maken van een account voor de Klasbord app