Aanmelden

Uw kind wordt 4 en mag naar de basisschool!

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in en moet uw kind naar school. Meestal duurt de basisschoolperiode 8 jaar.

Kennismakingsperiode basisschool

Als u besloten heeft uw kind in te schrijven maken wij een afspraak voor een kennismaking. Dit is vaak een huisbezoek van de directie en de leerkracht van groep 1. Tijdens dit gesprek worden o.a. de kennismakingsochtenden besproken, tevens vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst helpt ons om uw kind beter te leren kennen.

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het namelijk al een paar dagen op de basisschool komen wennen. Dat mag maximaal 5 dagen. Vaak verdelen wij deze 5 dagen in 10 halve dagen. U bent  vrij om uw voorkeur aan te geven.

Bezoekt uw kind inmiddels onze school al een aantal weken, dan zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprekje op school, zodat we samen kunnen bespreken hoe het met uw kind gaat op school en thuis.

Kom kennismaken!

Wilt u zien op welke wijze er bij ons school gewerkt wordt, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij wil u graag een rondleiding door de school geven, zodat u kunt kennismaken met onze ervaren leerkrachten en de sfeer in school kunt proeven. Een informatiepakketje ligt er dan voor u klaar en de directeur wil graag antwoord geven op al uw vragen.

Open dag

Wij houden een Open Dag in januari. U bent ’s ochtends van harte welkom om in alle groepen te komen kijken en een les bij te wonen. Ook kunt ’s avonds de school bekijken van 18.00 uur tot 19.30 uur. De leerkrachten en ouderraadsleden geven u graag een rondleiding en kunnen u alles over onze school vertellen.

Inschrijven

Wilt u uw kind bij ons inschrijven dan ligt er op school een informatiepakketje voor u klaar.

Er zijn geen wachtlijsten maar het is heel belangrijk om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. We volgen bij inschrijving dan ook het protocol instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen dat voor alle Varietas-scholen is vastgesteld.

Nieuw aanmeldformulier Schakel.pdf

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing in Vroomshoop komen wonen en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom. De school schrijft een leerling pas definitief in, na een gesprek met de directeur en intern begeleider van de vorige school en wanneer het onderwijskundig rapport en de toetsgegevens van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoeksgegevens, in ons bezit zijn.
Daaruit moet blijken dat uw kind het reguliere onderwijs op onze school kan gaan volgen.