Digitaal onderwijs

Voor de vakken Rekenen, Taal en Spelling maken we de lessen op snappet. 
Daarnaast werken we in Snappet ook nog aan studievaardigheden en automatiseren.
Naast het volgen van de lessen kunnen onze leerlingen binnen Snappet ook werken aan hun eigen doelen. Het systeem biedt de leerkracht de mogelijkheid om de leerlingen optimaal te ondersteunen en te volgen.


Zitten jullie leerlingen de hele dag achter een laptop?

Nee natuurlijk niet! We schrijven ook nog veel. Taalopdrachten, schrijven maar ook opdrachten voor wereldoriëntatie doen we nog "gewoon" met pen en papier. En soms beslist de juf om een opdracht met bewegend leren te doen.