Gymlessen en zwemmen

Gymlessen 

De groepen 1 en 2 krijgen lichamelijke opvoeding in het speellokaal en buiten.
De groep 3/4 krijgt les in de sporthal. Het vervoer vindt vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie met de bus plaats. In de andere maanden vindt het gymonderwijs op het plein. Bij slecht weer kan groep 3/4 ook gebruik maken van het speellokaal.
De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de gymnastiek.

De kinderen gymmen met een korte broek en een t-shirt en dragen sportschoenen.
Gymmen in een lange broek of lange legging is bij ons op school niet toegestaan.

Het gymrooster krijgt u aan het begin van het schooljaar van de groepsleerkracht te horen.

Zwemmen

In de zomermaanden gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 één keer per week naar zwembad “De Zandstuve”, mits de weersomstandigheden dit toe laten.
Bij temperaturen van 16º en hoger wordt er gezwommen. De kinderen moeten daarom iedere week hun zwemkleding mee nemen omdat de leerkracht het vlak voor de tijd beslist.

Groep 3, 4 en 5 gaat lopend naar het zwembad, de overige groepen gaan met de fiets.
De groepen 3, 4, 5, 6 gaan op vrijdagochtend  van 11 tot 12 uur naar het zwembad en groep 7/8 op vrijdagochtend van 10 tot 11 uur .

Het beleid van de school is dat alle kinderen hun zwemdiploma moeten laten zien op school. Kinderen zonder diploma moeten zwembandjes om. Kinderen met diploma A mogen alleen in het instructie bad. Kinderen met diploma A en B mogen in het diepe.

We gaan er vanuit dat alle kinderen meedoen met het zwemmen. Doet uw kind niet mee met zwemmen dan dient u de leerkracht hiervan op de hoogte stellen en uw kind gaat dan wel mee naar het zwembad.