Ons onderwijs

O.B.S. De Schakel is een school voor het leven.

Het onderwijs is gericht op een maatschappij die voortdurend in beweging is. Wij willen kinderen leren om zich goed staande te kunnen houden in de huidige maatschappij en in de maatschappij van de toekomst.

We zijn pas tevreden als de talenten van de kinderen maximaal worden ontplooid.
Daarom volgen we de ontwikkeling die de kinderen doormaken ook op de voet. Leerlingen die een onder of boven gemiddelde aanleg hebben, krijgen gerichte leerstof en aandacht. Van de kinderen verwachten we dat ze hun spel, hun werk en hun medemens serieus nemen, dat ze een ontdekkingsgerichte instelling hebben en dat ze uitgroeien tot evenwichtige schoolverlaters die met een brede basis, een bewuste en zekere stap zetten naar het voortgezet onderwijs.

Om dit te kunnen bewerkstelligen maken wij gebruik van moderne lesmethoden, volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet en geven hen gerichte leerstof en  aandacht.

Het team bestaat uit ervaren leerkrachten, die nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgen en goed in staat zijn om leerlingen vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om actief, zelfstandig en met anderen vorm te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling