Levensbeschouwing

Dit schooljaar worden er bij ons lessen gegeven vanuit 2 levensbeschouwelijke richtingen:

Humanistisch en Protestants Christelijk

Vanuit de humanistische levensbeschouwing zijn er dit schooljaar drie lesuren, één voor kinderen uit groep 3 en 4, één voor kinderen van groep 5 en 6 en één voor de kinderen van groep 7 en 8. Vanuit de protestants-christelijke levensbeschouwing is er een lesuur voor de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
Leerlingen die niet mee doen aan deze lessen, hebben andere activiteiten bij de leerkracht in de groep.

Godsdienstig Vormingsonderwijs

Het Godsdienstig Vormingsonderwijs is gebaseerd op de Kerndoelen van PCGVO, met als hoofddomeinen: Verhalen, Betekenis geven, Vieren en ontmoeten en Reageren.
Om inhoud te geven aan bovengenoemde doelen wordt er iedere les een ander thema behandeld, zoals: kennismaking, dromen, hoop doet leven, vrede, dierendag, Jozef, een keuze maken, een nieuwe toekomst, het Onze Vader, verwachting, Sinterklaas en Kerst.
De verschillende thema’s worden uitgewerkt in verhalen, gesprekken, spelletjes, knutselen en tekenen.

Humanistisch Vormingsonderwijs

HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs. In deze lessen onderzoeken de kinderen aan de hand van verschillende thema`s hoe zij over het leven denken. Vragen waar ze in eerste instantie nooit aan gedacht hebben, bijv. Wat is een goed leven? Wie bepaalt wat goed of slecht is? Welke waarden en normen vind jij belangrijk?’ Door levensvragen te stellen worden de kinderen bewust van wat ze belangrijk vinden in het leven. In gesprekken met elkaar, leer je anders naar dingen te kijken en kan er meer begrip ontstaan voor elkaar. Vaardigheden als luisteren, filosoferen, onder woorden brengen wat je denkt, wilt en voelt, discussiëren staan centraal in de HVO-lessen.
De leerlingen ontdekken dat ze allemaal anders zijn, maar mogen zijn wie ze zijn met al hun kwetsbaarheden. Soms komen de kinderen er achter ,dat ze niet eens zo verschillend zijn als ze hadden gedacht. De kinderen leren in de HVO-lessen om te gaan met keuzes en eigen verantwoordelijkheid. Veelal krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, doordat ze zich bewust worden van hun eigen talenten en zien en ervaren dat niemand perfect is.
De vijf kernwaarden van HVO zijn Verbondenheid, Vrijheid, Redelijkheid, Natuurlijkheid en Gelijkheid.

Respect voor elkaar is de rode draad in de HVO-lessen. Er wordt gewerkt aan drie vormingsgebieden: de morele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en het vormingsgebied geestelijke gezondheid (hoe zit het kind in zijn vel? Wat is zijn/haar zelfbeeld?). HVO kan in één zin als volgt worden samengevat: ‘HVO is zeggen wat je denkt, wilt en voelt, maar ook luisteren en proberen te begrijpen wat een ander bedoelt’. 

Bij het centrale loket GVO/HVO wordt ieder jaar een aanvraag ingediend voor godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs, dit op verzoek van de ouders.
Ieder schooljaar inventariseren wij in februari de behoefte van onze ouders voor deze lessen. De lessen vinden 1x per week plaats op de vrijdag en duren 3 kwartier.