MR

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan die belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

Wie zijn we?

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De ouders in de MR zijn:
Jeanne-Marie Sturm
Niels Tienstra
Berrie Kottier

De leerkrachten in de MR zijn:
Catrien van der Kolk, voorzitter
Wilma Wesselink
Elles Willems

De MR heeft verschillende rollen:

Adviserende bevoegdheid:

zaken waarover de MR eerst advies moet geven.
Voorbeelden: onderwijskundige doelstellingen, belangrijke organisatiewijzigingen, deelneming aan een onderwijskundig project en vakantieregeling

Instemmende bevoegdheid:

zaken waarvoor instemming van de MR vereist is.
Voorbeelden: wijziging van het schoolreglement, verandering van onderwijskundige doelstellingen, wijzigingen van het leer- en schoolplan, het vaststellen en besteden van de ouderlijke bijdrage.

Initiatief bevoegdheid:

De MR draagt zelf ideeën en voorstellen aan.

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar schakel_mr@varietas.nl