Overblijven

De leerlingen kunnen tussen de middag op school overblijven.
De middagpauze duurt van 11.45 uur tot 12.45 uur.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 eten onder begeleiding van twee overblijfkrachten in de gemeenschapsruimte. De leerlingen van groep 1 t/m 3 eten tussen de middag in het kleuterlokaal, ook onder begeleiding van twee overblijfkrachten.
Het overblijven kost € 1,00 per keer met een maximum van € 100,– per kind, per schooljaar. Voor € 0,30 kan warme soep, warme chocolademelk, thee of ranja worden gekocht. Dit bedrag dient te worden voldaan aan de overblijfmedewerkers.
Leerlingen die regelmatig overblijven, kunnen een stempelkaart kopen voor € 10,- Hiervoor kan uw kind 11x overblijven, dit is 1x gratis. Ook kan het bedrag van €100,- in een of twee keer betaald worden. Is de stempelkaart, dan krijgt uw kind deze mee naar huis, dan weet u dat u een nieuwe kaart dient te kopen. Iedereen vergeet wel eens wat, maar is er een achterstand in de betaling ontstaan en is deze achterstand meer dan €15,-, dan kan uw zoon/dochter pas weer overblijven indien deze achterstand voldaan is.
Alleen kinderen die incidenteel overblijven kunnen per keer een €1,00 betalen.
Bij goed weer wordt er in groep 4 t/m 8 na en voor de maaltijd, onder begeleiding, buiten gespeeld en bij regen wordt er in de gemeenschapsruimte gespeeld. De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan eerst gezamenlijk eten en spelen vervolgens buiten. Bij slecht weer wordt er in het lokaal gespeeld.
Voor het overblijven zijn duidelijke afspraken opgesteld, die aan alle leerlingen worden uitgereikt aan het begin van het schooljaar. Houdt een leerling zich niet aan deze afspraken dan kan uw kind een gele kaart krijgen. U wordt verzocht om deze gele kaart te ondertekenen en de volgende dag weer aan uw kind mee te geven naar school. Na 2 gele kaarten volgt een rode kaart, uw kind mag dan 1 week niet overblijven en de ouders worden uitgenodigd op school.
Niet naleven van deze afspraken heeft verwijdering van het overblijven tot gevolg.
Onze overblijfkrachten zijn gediplomeerde krachten.
Alle leerlingen van groep 4 t/m groep 8 die overblijven noteren op het overblijfformulier hun naam en het drinken dat zij eventueel willen bestellen.
Voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3 noteren de ouders de naam van hun zoon/dochter op het overblijfformulier dat in de gang bij de onderbouw ligt.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren