Digitaal werken

Voor al onze kernvakken werken wij met het digitale onderwijsplatform Snappet. Voor iedere leerling van groep 4 t/m 8 is er een eigen tablet of chromebook beschikbaar om de lessen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in te maken.

 

Daarnaast werken we in Snappet ook nog aan studievaardigheden en automatiseren. Naast het volgen van de lessen kunnen onze leerlingen binnen Snappet ook werken aan hun eigen doelen. Het systeem biedt de leerkracht de mogelijkheid om de leerlingen optimaal te ondersteunen en te volgen.

 

De leerkracht heeft kan de leerling gedurende de lessen blijven volgen en waar nodig extra instructie geven. Samen met de leerling kan bekeken worden welke doelen behaald zijn en waar nog aan gewerkt moet worden.

 

We maken persoonlijk en verbonden onderwijs in de klas daadwerkelijk mogelijk en hopen hiermee op een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van Snappet oplevert:

  • Tijdwinst voor leerling en leerkracht.
  • Inzicht en overzicht voor leerling en leerkracht.
  • Bewezen hogere leerresultaten.

Klaar voor de toekomst

Van alles op de hoogte

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren