Communicatie

Communicatie


Wij vinden het belangrijk dat de ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij onze school en de ontwikkeling van hun kind. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. De leerkrachten zijn door een goed contact beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Ook weten de ouders hierdoor waar de leerkrachten op school mee bezig zijn. Tevens voorkomen wij door een goed contact misverstanden. Vaak kunnen wij met goede ideeën van ouders heel veel doen. Hebt u dus vragen en/of opmerkingen, kom dan rustig de school binnenlopen.

 

Voor ons is het belangrijk hoe u over onze school denkt. Om dit voor ons duidelijk te krijgen, vragen wij u iedere twee jaar een vragenlijst in te vullen, een zgn. Oudertevredenheidspeiling. De resultaten van deze peiling stelt ons in staat om ons onderwijs nog beter in te richten. U ontvangt van ons een verslag van de resultaten.

 

Hieronder vindt u een korte beschrijving van alle contacten die wij als school met de ouders hebben.

 

Schoolkrant.
Twee keer per jaar geven wij een Schoolkrant uit. Het Schakeljournaal. Deze schoolkrant bevat veel informatie, maar ook verhaaltjes en tekeningen die door onze leerlingen gemaakt zijn. Daarnaast komt ieder jaar een aparte kampkrant uit.

 

Schoolgids.
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt elk gezin de Schoolgids voor het desbetreffende jaar. U ontvangt de Schoolgids in uw mailbox.

Klaar voor de toekomst

Van alles op de hoogte

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren