Positive Behaviour Support

 

Wij zijn een PBS-school!

Positive Behaviour is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
De school heeft 4 basiswaarden geformuleerd en we leren onze leerlingen het gedrag aan dat past bij deze waarden.

 

De waarden van onze school zijn:

Respect-Betrouwbaarheid-Veiligheid-Verantwoordelijkheid

 

Lees verder

De waarden van onze school zijn: Respect - Betrouwbaarheid - Veiligheid - Verantwoordelijkheid

Gemotiveerd en betrokken!

Digitaal Onderwijs

 

Digitaal Onderwijs

Voor al onze kernvakken werken wij met het digitale onderwijsplatform Snappet. Voor iedere leerling van groep 4 t/m 8 is er een eigen tablet of chromebook beschikbaar om de lessen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in te maken. Daarnaast werken we in Snappet ook nog aan studievaardigheden en automatiseren. Naast het volgen van de lessen kunnen onze leerlingen binnen Snappet ook werken aan hun eigen doelen. Het systeem biedt de leerkracht de mogelijkheid om de leerlingen optimaal te ondersteunen en te volgen.

 

Lees verder

Agenda

Digitaal onderwijs

Het beste uit uw kind halen

Piramide Project

 

Piramide Project

In de onderbouw van onze school wordt er gewerkt volgens de principes van het Piramideproject, ontwikkeld door het Cito.
Wij werken met de tweede generatie Piramide-projecten. Deze projecten zijn bedoeld voor zowel homogene als heterogene groepen.
In alle projecten is een doorgaande lijn van kinderopvang t/m groep 2.
Het project heeft een sterk pedagogische basis, een krachtige leeromgeving en geeft een stevige stimulering aan de ontwikkeling van het jonge kind.
Piramide is een combinatie van spelen, werken en leren. Een afwisseling van vrije en gerichte activiteiten.

 

Lees verder

Facebook   

Samenleving in het klein

Iedereen is welkom

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren